Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016

S účinností od 1. ledna 2016 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 55 na 58,70 Kč za hodinu, resp. z 9.200 na 9.900 Kč za měsíc.

Co tato změna ovlivní?

Mimo jiné minimální vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění, výši slevy za umístění dítěte, maximální výši osvobozených důchodů či minimální příjem pro možné uplatnění daňového bonusu na dítě. Kromě minimální mzdy se zvyšují i nejnižší úrovně zaručené mzdy.