Průměrná cena pohonných hmot a výše stravného od 1. 1. 2015

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 36,10 Kč u motorové nafty.

Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.