Placení záloh OSVČ na pojistné od 1. 1. 2019

Sociální pojištění se živnostníkům počítá z vyměřovacího základu, přičemž se odečtou zaplacené zálohy během roku a vypočítá se případný nedoplatek či přeplatek. Změna splatnosti záloh pro příští rok bude mít vliv na výpočet nedoplatku za rok 2018.
Osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost platit měsíční zálohy, platí v roce 2018 měsíční zálohu na sociálním pojištění do 20. kalendářního dne následujícího měsíce. V roce 2019 se budou měsíční zálohy platit v aktuálním měsíci. Záloha na sociálním pojištění bude splatná od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha na pojistné bude platit. Záloha na pojistném za měsíc, v němž OSVČ zahájí samostatnou výdělečnou činnost, bude splatná ode dne, v němž OSVČ zahájí samostatnou výdělečnou činnost, do konce následujícího kalendářního měsíce.

Záloha zaplacená v lednu 2019 se bude tedy vztahovat na leden 2019. Posunutí placení měsíční zálohy dopředu se vyrovná v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018, kdy většině živnostníků vznikne nedoplatek na sociálním pojištění za rok 2018. Při stejném hrubém zisku jako v předcházejících letech právě ve výši jedné měsíční zálohy.