Paušální daň OSVČ od 1.1.2022

Od roku 2022 je stanovena pro OSVČ nová výše paušální daně jako jediná platbu odvodů ve výši 5.994 Kč.

Komu se vyplatí a komu ne?

Tuto možnost mohou zvažovat hlavně ti, kteří nemají odpočty na děti, manželku a také i ti kdo si neuplatňují úroky z hypotéky. Protože tyto odpočty se zde uplatnit nedají. Také ti, kdo v průběhu roku změní OSVČ za zaměstnání, pak budou muset i tak podat daňové přiznání. Je nutno také zvážit i to, že pro posouzení nároku na důchod bude počítána tato částka v minimální výši.

Pro jaké příjmy je to výhodné: pro ty kdo uplatňují výdaje paušálem v 60% z příjmů, je hranice příjmu nad které se vyplatí platit paušální daň je 619.000 Kč/rok (51.583,-/měs.), kdy by celkové odvody činily 71.916 Kč/rok. S paušální daní je to 71.928 Kč/rok pro tento příjem. Takže pro OSVČ s příjmem od 619.000,- do 1.000.000 Kč/rok bez ostatních odpočtů se vyplatí platit odvody ve formě paušální daně podle nového zákona od 1. 1. 2022. Pro výdajový paušál ve výši 80% je hraniční příjem až někde na 1. mil. Kč, takže se dá říct, že pro tento druh podnikání není vůbec výhodný vzhledem k tomu, že hranice výše příjmů je 1.000.000,- Kč kdy se může paušální daň zvažovat.

Je třeba také dodat, že pokud platíte tuto paušální daň, tak nemáte povinnost evidovat svoje příjmy. Takže pro případ, že byste chtěli úvěr od banky, tak není šance. Jelikož bance nemůžete doložit příjmy, což je důležitý aspekt při poskytnutí úvěru.

Pravděpodobně se bude každý rok jako se mění minimální výše odvodů měnit i výše paušální daně. Také nutno dodat, že pokud se rozhodnete pro paušální daň, musíte tak učinit už do 10.1. 2022 a změnit můžete zase až další rok.

Tagged on: