Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů

Do konce roku 2013 platilo, že prodej cenných papírů do šesti měsíců od jeho nabytí bylo osvobozeno od daně z příjmů. Nadále tento časový test stále platí pro cenné papíry nabyté do konce roku 2013. Pro nabytí cenných papírů počínaje rokem 2014 lze využít časový test 3 roky pro osvobození od daně z příjmu a nebo limit ve výši 100 tis. Kč. Tyto dvě možnosti nelze kombinovat, lze využít vždy jen jednu z nich.