Novinky z oblasti DPH – kontrolního hlášení

Na testovacím serveru Daňového portálu je již k dispozici formulář kontrolního hlášení. Je tak možné ověřit, zda xml soubory generované účetním systémem splňují požadavky pro elektronické podání kontrolního hlášení. Generální finanční ředitelství zveřejnilo finální Informaci k vyplnění kontrolního hlášení. Změny oproti původní informaci k vyplnění kontrolního hlášení jsou shrnuty v přehledu změn k 04.12.2015.

Mezi zásadní změny ve výkladu ke kontrolnímu hlášení patří oblast stanovení limitu pro uvedení v kontrolním hlášení ve výši 10 tis. Kč včetně daně: Při posouzení limitu 10 tis. Kč včetně daně na daňovém dokladu se vychází z celkového součtu hodnot plnění včetně daně na tomto dokladu bez ohledu na režim DPH těchto plnění (do limitu se nově zahrnují i plnění osvobozená od DPH a plnění, která nejsou předmětem daně). Splátkové a platební kalendáře – nově se pro splnění limitu pro uvádění v kontrolním hlášení (10 tis. Kč včetně DPH) vychází ze součtu všech jednotlivých dílčích plnění/úplat uvedených na daném splátkovém či platebním kalendáři. Do kontrolního hlášení se pak uvádí pouze jednotlivá dílčí plnění/úplaty dle faktické realizace, a to i v případech, kdy tato jednotlivá plnění/ úplaty uvedený limit nepřesáhnou.

Otestovat můžete na těchto stránkách mfcr.

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/novinky/2015/kontrolni-hlaseni-dph-na-testovacim-serveru-6864

http://mfwwwit-1.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

a kompletní informace naleznete zde:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH

Jelikož povinnost podat kontrolního hlášení vždy elektronicky, doporučuji klientům zřízení datové schránky, což je zdarma a vyhnou se tak frontám na úřadech. Komunikaci přes datové schránky může zajišťovat i jejich účetní.