Nové minimální zálohy OSVČ 2022

Od 1. 1. 2022 dochází opět ke zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ A to takto:

Pro sociální pojištění na částku 2.841 Kč a na zdravotní pojištění na 2.627 Kč. Je to dohromady navýšení o 487 Kč oproti roku 2021.

Přičemž novou výši zdravotního pojištění je potřeba uhradit už do 8. 2. 2022, nýbrž sociální pojištění se mění až v měsíci, kdy odevzdáte přehled za rok 2021. Tedy nejčastěji to bude v dubnu.

Jak se stanovují minimální zálohy?

Počítají se z ukazatele průměrné mzdy za předcházející roky. Pro rok 2022 se vychází z průměrné mzdy roku 2020 a přepočítá se koeficientem, který stanoví ministerstvo práce a sociálních věcí.

Výpočet pro rok 2022 je tedy: 36.119,- x 1,0773. 36.119,- je průměrná mzda za rok 2020 a 1,0773 je koeficient.

Pro rok 2022 vychází teda předpoklad průměrné mzdy na 38.911 Kč. Z této částky jsou propočteny nové výše záloh na pojistné. V roce 2021 byla průměrná mzda 35.441 Kč. Je otázkou zda bude v roce 2022 vyšší mzda než v roce 2021 a 2020? Ze statistických údajů je znám fakt, že za poslední roky jsou ve státní sféře vyšší mzdy než ve sféře podnikatelské. Což právě napomáhá navyšování záloh pro OSVČ.

Tagged on: