Nová výše minimálních odvodů pro OSVČ 2021

Od 1. 1. 2021 dochází ke zvýšení plateb na pojistném pro OSVČ, kteří platí pojistné v minimální výši: Sociální pojištění bude ve výši 2.588 Kč a je splatné vždy na daný měsíc do konce toho měsíce. Zdravotní pojištění ve výši 2.393 Kč a je splatné vždy nejpozději do 8. dne následujícího měsíce.