Minimální měsíční zálohy a minimální měsíční vyměřovací základ 2019

Minimální měsíční vyměřovací základ pro důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní činnost činí pro rok 2019 nově 8 175 Kč.

Uvedená výše vyměřovacího základu bude platit od ledna 2019 jenom pro OSVČ, které svou výdělečnou činnost zahájí v roce 2019. Pokud OSVČ platí zálohy na pojistné v roce 2018 v minimální výši, může tímto způsobem v placení pokračovat až do měsíce, ve kterém podá, resp. by měla podat, přehled o příjmech a výdajích za rok 2018.

  • Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost činí 2 388 Kč. 
  • Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost činí 955 Kč.

Minimální výše záloh hradí OSVČ v průběhu prvního roku podnikání a taky OSVČ, která v přehledu o příjmech a výdajích vykázala v porovnání se stanoveným minimálním vyměřovacím základem nižší vyměřovací základ.

  • Zrušení či snížení záloh u OSVČ vedlejší

OSVČ vykonávající vedlejší činnost současně získává nově možnost požádat OSSZ o snížení záloh, případně o zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné, pokud její příjem po odpočtu výdajů v posuzovaném období daného roku (alespoň 3 kalendářní měsíce), ve kterém podala žádost, nově nezakládá, resp. nebude zakládat účast na důchodovém pojištění.

  • Co to je? Pojem nebude zakládat účast na důchodovém pojištění?

Limit pojistného OSVČ pro rok 2019 znamená: Daňový základ pro účast na pojištění/rok 2019 činí 78 476 Kč. Tj. měsíčně 6 540 Kč. V praxi to znamená, že v případě, že svoje výdaje OSVČ uplatňujete paušálně 60 %, můžete si za měsíc vydělat na vedlejší činnost 16 345 Kč. Při této výši nebudete mít povinnost platit zálohy na pojištění.

 

Nemocenské pojištění

  • Minimální měsíční zálohy a minimální měsíční vyměřovací základ

Minimální vyměřovací základ pro nemocenské pojištění se vzhledem k růstu průměrné zvyšuje a v roce 2019 je stanoven částkou 6 000 Kč. Zvyšuje se tak i minimální měsíční platba pojistného z původních 115 Kč (v této výši se zálohy platí ještě do konce letošního roku) na 138 Kč.