Jak na zdanění kryptoměny?

Objevují se časté dotazy směřující ke zdanění kryptoměny. Jak vlastně pojmout pojem kryptoměn podle zákona o účetnictví či o daních? A jak pojmout kryproměnu pro občany bez podnikatelského záměru vůči kryptoměně?

Podle vyjádření FÚ jsou kryptoměny nehmotné věci movité. K nehmotným věcem patří také například software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje. To znamená také výsledky vytvořené vlastní činností určené k obchodování s nimi.

Pro občany, kteří nemají kryptoměny koupeny za účelem svého podnikání, neobchodují s nimi, mají je jen uloženy a občas s nimi někde zaplatí, koupí si něco, tak jsou do výše 30 tis. Kč za rok od daně osvobozeny.

Pro podnikatele právnické i fyzické osoby je základem daně rozdíl mezi cenou pořízení a cenou při prodeji, tedy při směně kryptoměny na fiat měny (USD, EUR, CZK,…. Pokud se kryptoměny nakupovaly v několika fázích a je k dispozici několik různých pořizovacích cen, počítá se s cenovým průměrem jako výdajem.

Tagged on: ,