Kdy se platí daň z kryptoměny?

Objevují se časté dotazy směřující ke zdanění kryptoměny. Jak vlastně pojmout pojem kryptoměn podle zákona o účetnictví či o daních? A jak pojmout kryproměnu pro občany bez podnikatelského záměru vůči kryptoměně?

Kryptoměny se stávají zajímavé pro české úřady a tím pádem i pro možnost zdanění až v případě, jsou-li směněny na české koruny. Jelikož tak zní zákon o účetnictví, že musí být vše vedeno v české měně.

Pro občany, kteří nemají kryptoměny koupeny za účelem svého podnikání, neobchodují s nimi, mají je jen uloženy a občas s nimi někde zaplatí, koupí si něco, tak jsou do výše 30 tis. Kč za rok od daně osvobozeny.

Pro podnikatele právnické i fyzické osoby je základem daně rozdíl mezi cenou pořízení a cenou při prodeji, tedy při směně kryptoměny na české koruny. Pokud se kryptoměny nakupovaly v několika fázích a je k dispozici několik různých pořizovacích cen, počítá se s cenovým průměrem jako výdajem.