Jednoduché účetnictví zpět ?

Za další zajímavou „změnu v zákoně o účetnictví od 1. 1. 2016 lze označit opětovné zavedení jednoduchého účetnictví. Možnost vést jednoduché účetnictví se do zákona vrací po dvanácti letech. Tato varianta vedení účetnictví se týká těch nejmenších účetních jednotek, které zákon jmenuje, po splnění řady podmínek (například není plátcem DPH, její celkové příjmy nepřesáhnou 3 mil. Kč za poslední účetní období, hodnota majetku nepřesáhne 1,5 mil. Kč). V této souvislosti je zapotřebí zmínit, že současně nebyla zrušena takzvaná daňová evidence, která právě jednoduché účetnictví nahrazovala.