Blog

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016

S účinností od 1. ledna 2016 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 55 na 58,70 Kč za hodinu, resp. z 9.200 na 9.900 Kč za měsíc. Co tato změna ovlivní? Mimo jiné minimální vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní…

Novinky z oblasti DPH – kontrolního hlášení

Na testovacím serveru Daňového portálu je již k dispozici formulář kontrolního hlášení. Je tak možné ověřit, zda xml soubory generované účetním systémem splňují požadavky pro elektronické podání kontrolního hlášení. Generální finanční ředitelství zveřejnilo finální Informaci k vyplnění kontrolního hlášení. Změny…

Jednoduché účetnictví zpět ?

Za další zajímavou „změnu v zákoně o účetnictví od 1. 1. 2016 lze označit opětovné zavedení jednoduchého účetnictví. Možnost vést jednoduché účetnictví se do zákona vrací po dvanácti letech. Tato varianta vedení účetnictví se týká těch nejmenších účetních jednotek, které…

Kategorie účetních jednotek od 1. 1. 2016

Zákon o účetnictví se řadí spíše k těm několika málo zákonům, které se dlouhodobě významně nemění. Od 1. ledna 2016 však i tento zákon projde rozsáhlejší novelizací. Kategorizace účetních jednotek mikro malá střední velká Za velkou společnost se považuje ta,…

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016

Kontrolní hlášení je dalším dokumentem, který budou plátci DPH předkládat svému místně příslušnému správci daně vedle daňového přiznání. Mělo by představovat jeden z účinných nástrojů v boji proti daňovým únikům a podvodům. Svým obsahem vychází z evidence pro daňové účely…

Vítám vás zde

Vítám vás zde

Na těchto stránkách a přímo tady se budete setkávat s mými články týkající se aktualit v oblasti financí, účetnictví a daní. Byla bych ráda, kdybyste mi napsali otázky, které Vás trápí a nebo čemu nerozumíte. Já pak budu v mém…