Účetnictví jak má být, vnáší do Vašeho podnikání pohodu a klid.

Jak na zdanění kryptoměny?

Objevují se časté dotazy směřující ke zdanění kryptoměny. Jak vlastně pojmout pojem kryptoměn podle zákona o účetnictví či o daních? A jak pojmout kryproměnu pro občany bez podnikatelského záměru vůči kryptoměně? Podle vyjádření FÚ jsou kryptoměny nehmotné věci movité. K…

Paušální daň nově od 1. 1. 2021

Od roku 2021 mohou OSVČ platit pouze jedinou platbu odvodů ve výši 5.469 Kč. Komu se vyplatí a komu ne? Tuto možnost mohou zvažovat hlavně ti, kteří nemají odpočty na děti, manželku a také i ti kdo si neuplatňují úroky…

Kryptoměny a účetnictví

Kryptoměny se stávají stále častějším tématem k diskusi. Přesto že zatím ČNB a ani česká legislativa zatím nevydala pevné stanovisko kam vlastně tyto měny zařadit. Názory jsou různé zda se jedná o ceniny nebo majetek? Česká národní banka (ČNB) bitcoiny…

Místo třech odvodů jeden?

Ministerstvo financí zahájilo práce na vládním návrhu zákona, díky kterému se výrazně zjednoduší odvodové povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým živnostníkům z řad OSVČ. Tito podnikatelé, jejichž roční příjem nepřekročí 1 mil. Kč, získají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby…

Placení záloh OSVČ na pojistné od 1. 1. 2019

Sociální pojištění se živnostníkům počítá z vyměřovacího základu, přičemž se odečtou zaplacené zálohy během roku a vypočítá se případný nedoplatek či přeplatek. Změna splatnosti záloh pro příští rok bude mít vliv na výpočet nedoplatku za rok 2018. Osoby samostatně výdělečně…

Výše pojistného OSVČ od 1. 1. 2017

Sociální pojištění Maximální i minimální vyměřovací základ pro samostatnou výdělečnou činnost se odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro rok 2017. Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění se v roce 2017 zvyšuje na 1 355 136 Kč. Minimální záloha na sociálním pojištění se v roce 2017 zvýší skoro o sto korun ze současné částky 1972…